Aktualności

Możesz teraz wyszkolić Asystenta Google, aby lepiej rozpoznawał Twój głos

Dzięki aktualizacji funkcji Voice Match Asystenta Google właściciele inteligentnych głośników mogą teraz nauczyć asystenta głosowego lepszego rozpoznawania głosu, dzięki czemu mogą otrzymywać spersonalizowane wyniki.Powinno to pomóc członkom gospodarstw domowych, którzy wspólnie korzystają z inteligentnego głośnika z technologią Google, uzyskać dostosowane wyniki, takie jak przypomnienia z własnego kalendarza i ulubione listy odtwarzania.

Zamiast prosić o wypowiedzenie słowa-klucza „Hej Google” podczas konfigurowania Voice Match, proces konfiguracji obejmuje teraz wypowiadanie pełnych fraz, takich jak Hej Google, odtwarzaj moją playlistę treningową, aby lepiej zidentyfikować mówcę. Do jednego urządzenia z Asystentem Google można „dopasować głosem” do sześciu osób.

W nadchodzących tygodniach Google wprowadza również sposób na dostosowanie czułości urządzenia do wakeword. Asystent może być bardziej czuły, aby dowódca był lepiej słyszany w hałaśliwym otoczeniu, lub mniej czuły, aby ograniczyć niezamierzone aktywacje. Właściciele będą mogli uzyskać do tego dostęp w ustawieniach aplikacji Google Home.

JESZCZE:

Najlepsze głośniki Google Assistant 2020: najlepsze inteligentne głośniki Google

Najlepsze inteligentne głośniki 2020

Sonos Radio startuje z ponad 30 stacjami Sonos i kuratorem Thoma Yorke'a